Welcome to the resonant healing blog of inspirations. Let this space be the resonant inspiration for you to reconnect with yourself. Having a better, stronger and more authentic connection within is described as resonating with your Resonant Self Witness which for me means being in touch and feel supported, nourished, and acknowledged by all the best versions of yourself, that make up the beautiful Being that you are. Right here and right now.  Sarah Peyton teacher and creator of the resonant language invites us to “make our brains kinder place to live” and makes it possible via many modalities, therefore I decided to start this blog.

Resonant language modalities

Resonant language contains many modalities that you can choose from in order to reconnect with yourself. Sarah proposes to use poetry, fresh metaphors, impossible dream guess and many more. I found my way through resonant language with neurographics and you will find some of them here. Make yourself comfortable here and find which one of the works for you.

resonant healing blog

Resonant healing blog – blog języka rezonansu

Witaj na blogu inspiracji metodą resonant healing (resonant language, tłumaczony na język polski jako współbrzmienie). Twórczynią metody jest Sarah Peyton, która propaguje język rezonansu, aby wspierać budowanie bezpiecznej więzi z samym sobą (Resonant Self Witness), aby za pośrednictwem empatii, (również technikami porozumienia bez przemocy – nvc) wracać do najlepszych wersji siebie zostawiając za sobą trudne doświadczenia. Resonant language działa w oparciu o budowanie relacji z innymi, dla poprawienia neuroplastyczności mózgu.

Healing, czyli uzdrowienie

Słowo “healing” zawiera w sobie element uzdrowienia – poprawy jakości życia. W połączeniu z hasłem przewodnim: “make your brain kinder place to live” – oznacza tyle, że dzięki resonant language nasz mózg staje się “przyjemniejszym” miejscem do życia, dlatego powstał ten blog, który służy zainspirowaniu Cię do znalezienia tego, co działa dla Ciebie. Język rezonansu zawiera wiele modalności, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Więcej o szczegółach języka rezonansu znajdziesz na stronie głównej lub na stronie Sarah.